Discomusik

Discomusiken har varit viktig för dagens musik, då flera av de genrer som är populära idag, som house och hiphop, har sina rötter i discomusiken. Discon har med andra ord gjort ett stort intryck på den musikaliska historien, trots att genrens storhetstid egentligen var ganska kort. Discon började utvecklas i slutet av 1960-talet, framförallt på gayklubbar runtom New York. Där växte discon fram som genre ur soul, funk och andra…

Läs mer

Lite om filmmusik

Att rätt val av musik kan göra eller förgöra en film är de flesta människor överens om. Filmmusik är i sig själv skapad med avsikt att påverka publiken i den riktning filmskaparen önskar. Musiken i en film komponeras för att förstärka karaktärernas känslor och används både som bakgrundsmusik och för att föra handlingen framåt. Det motsägelsefulla med själva genren är att det faktiskt finns två olika synsätt kring vad som…

Läs mer

Queen of Pop

Madonna är ännu ett exempel på hur musikalisk kreativitet och förmågan till marknadsföring i tiden kan leda till en unik framgångssaga. Hon har blivit känd för att förnya både sin musik och sin image och hon har haft en mängd olika stilar genom åren. En del menar att framgången också beror på att hon med jämna mellanrum även byter ut sina producenter för att få nya influenser och inslag i musiken.…

Läs mer

King of Pop

Det finns nästan ingen människa idag som inte vet vem Michael Jackson var och vad han var känd för. Många anser att han var en av vår tids allra största musikaliska begåvningar. Han lämnade efter sig ett monumentalt musikaliskt arv som har haft stor inverkan på musikindustrin med bland annat över 750 miljoner sålda album under sin livstid. Han blev mest känd för sin unika röst, sin särpräglade musik och för…

Läs mer

Musik är bra för hälsan

Många människor vet instinktivt att musik påverkar dem på olika sätt. De olika stämningar som musikaliska kompositioner slår an hos oss verkar harmonisera med hjärnans olika frekvenser och känslolägen. De belöningssystem eller varningsklockor som aktiveras beror på hur musiken är utformad. En del forskare och professor menar att musiken är klart underutnyttjad som läkekonst och att detta är ett område som det blir mer och mer intressant att utforska på det…

Läs mer

Om olika musikinstrument

Det finns en mängd olika musikinstrument att välja bland för den som vill lära sig spela. De flesta människor är bekanta med en hel del av dessa. Populära och vanligt förekommande instrument som står att finna i många svenska hem är till exempel gitarr, piano, flöjt och trummor. Ett och annat munspel eller dragspel förekommer också. Rent musikvetenskapligt så indelas musikinstrument bland annat i olika familjer som bäst kan förstås…

Läs mer

Allmänt om musikgenrer

De flesta människor känner till att det finns olika musikstilar men det som avgör vilken sorts musik man tycker om är väldigt individuellt. Musik är på många sätt en tacksam konstform då den inkluderar människor från alla samhällsskikt och är så mångfacetterad att det finns något för alla. Den klassiska indelningen av musikgenrer delar in ämnet i tre kategorier; klassisk musik, populärmusik och folkmusik. Dessa kategorier innefattar sedan majoriteten alla…

Läs mer

Vad är musik?

Det är en fråga som inte helt enkelt låter sig besvaras. Begreppet musik innefattar en myriad olika forskningsområden och omsätter dagligen en miljardindustri. Många människor förknippar ordet musik med toner, rytmer, noter och instrument av olika slag som ofta ackompanjeras med någon form av sång. Detta allmänna med ändå specifika ämne betyder dessutom olika saker för olika människor beroende på vad man associerar det med. Detta svårdefinierade begrepp har dessutom…

Läs mer