Att rätt val av musik kan göra eller förgöra en film är de flesta människor överens om. Filmmusik är i sig själv skapad med avsikt att påverka publiken i den riktning filmskaparen önskar. Musiken i en film komponeras för att förstärka karaktärernas känslor och används både som bakgrundsmusik och för att föra handlingen framåt.

Det motsägelsefulla med själva genren är att det faktiskt finns två olika synsätt kring vad som räknas som filmmusik och inte. Enligt det ena synsättet så ska musiken endast befästa filmens budskap men i övrigt inte märkas överhuvudtaget medan förespråkarna för det andra perspektivet

menar att musiken självklart ska bära hela filmen. Argumenten för och emot utgörs bland annat av tal om marknadsföring och musikreklam hellre än att det är själva filmen som är målet med konstformen.

Idag är det mer regel än undantag att musiken i en film är ett konstnärligt uttryck och rentav bär filmens tema. Det är ett stort uppdrag att komponera musik till en hollywoodproduktion och filmmusiken blir ofta känd över hela världen.