Många människor vet instinktivt att musik påverkar dem på olika sätt. De olika stämningar som musikaliska kompositioner slår an hos oss verkar harmonisera med hjärnans olika frekvenser och känslolägen. De belöningssystem eller varningsklockor som aktiveras beror på hur musiken är utformad.

En del forskare och professor menar att musiken är klart underutnyttjad som läkekonst och att detta är ett område som det blir mer och mer intressant att utforska på det vetenskapliga planet. Musiken har en förmåga att lugna kroppen och sänka stressnivåer. Speciellt framtagen musik med bland annat fågelkvitter och porlande vatten används redan med framgång på demensboenden och intensivvårdsavdelningar. Det finns också forskning som menar att personer med högt blodtryck kan bli hjälpta av att lyssna på musik minst en timme om dagen.

Ett annat område som intresserar forskarna är musikterapin. Musik kan bland annat användas för att bekämpa depressioner och andra själsliga sjukdomar. Även i skolvärlden har musikterapin gjort debut och används för att motverka stress bland barn och ungdomar. Det finns också forskning som visar att musik och andra kulturella aktiviteter inte bara är bra för hälsan utan de kan bokstavligen förlänga livet med upp till sex år.