Det finns nästan ingen människa idag som inte vet vem Michael Jackson var och vad han var känd för. Många anser att han var en av vår tids allra största musikaliska begåvningar. Han lämnade efter sig ett monumentalt musikaliskt arv som har haft stor inverkan på musikindustrin med bland annat över 750 miljoner sålda album under sin livstid. Han blev mest känd för sin unika röst, sin särpräglade musik och för sina nyskapande musikvideor. Under hans storhetstid blev musikvideon ett fenomen och en konstform. Hans musik blev väldigt populär på MTV med sin genomtänkta koreografi och unika stil.

De flesta människor idag känner till det mesta om både hans musik och hans omskrivna privatliv. Han blev känd som kungen av pop och det är ett välvalt epitet med tanke på att han två gånger under sin livstid blev inskriven i the Rock ‘n’ Roll Hall of Fame. Han klarade övergången från barnstjärna till världsartist och skapade ett eget musikaliskt imperium. Michael Jackson kunde nå hela världen med sin musik innan internet fanns vilket visar att han inte bara hade sinne för musik utan även för marknadsföring. Han blev också känd för sin musikaliska moonwalk.