Det finns en mängd olika musikinstrument att välja bland för den som vill lära sig spela. De flesta människor är bekanta med en hel del av dessa. Populära och vanligt förekommande instrument som står att finna i många svenska hem är till exempel gitarr, piano, flöjt och trummor. Ett och annat munspel eller dragspel förekommer också.

Rent musikvetenskapligt så indelas musikinstrument bland annat i olika familjer som bäst kan förstås som ett system för att skapa ordning och begriplighet. Det finns också kategoriseringar som delar in instrument baserat på geografi eller historisk tillhörighet.

Stränginstrument

I denna familj finns bland annat den välbekanta gitarren, men också luta, harpa, banjo och piano för att nämna några. Hit hör också mandolinen, kontrabasen och den lilla ukulelen.

Blåsinstrument

Här är det munstycket som avgör underindelningen i träblåsinstrument och bleckblåsinstrument. I den förstnämnda kategorin ingår exempelvis klarinetten och den familjära tvärflöjten medan den sistnämnda kategorin bland annat innefattar trumpet och valthorn. Även orgeln räknas hit.

Slagverksinstrument

Denna kategori utgörs bland annat av olika typer av trummor som till exempel bongotrummor och congas. Hit hör också tamburiner, xylofoner, cymbaler och pukor som också kallas tom-toms.

Elektroniska instrument

Denna kategori omfattar alla instrument där tonerna skapas med hjälp av elektricitet. Hit hör till exempel den rockiga elgitarren och synthesizern men också något så finurligt som en elfiol.

De flesta människor som verkligen kan spela något av ovanstående musikinstrument har också gåvan att vara musikaliska. Musikalitet är helt enkelt den åtråvärda och naturliga förmågan att förstå sig på musiken och dess komplexitet när det gäller att uppfatta rytmer, reproducera toner och skapa harmonier. Musikalisk kreativitet är dessutom en begåvning utöver det vanliga.