Allmänt om musikgenrer

De flesta människor känner till att det finns olika musikstilar men det som avgör vilken sorts musik man tycker om är väldigt individuellt. Musik är på många sätt en tacksam konstform då den inkluderar människor från alla samhällsskikt och är så mångfacetterad att det finns något för alla. Den klassiska indelningen av musikgenrer delar in ämnet i tre kategorier; klassisk musik, populärmusik och folkmusik. Dessa kategorier innefattar sedan majoriteten alla…

Läs mer

Vad är musik?

Det är en fråga som inte helt enkelt låter sig besvaras. Begreppet musik innefattar en myriad olika forskningsområden och omsätter dagligen en miljardindustri. Många människor förknippar ordet musik med toner, rytmer, noter och instrument av olika slag som ofta ackompanjeras med någon form av sång. Detta allmänna med ändå specifika ämne betyder dessutom olika saker för olika människor beroende på vad man associerar det med. Detta svårdefinierade begrepp har dessutom…

Läs mer