Vad är musik?

Det är en fråga som inte helt enkelt låter sig besvaras. Begreppet musik innefattar en myriad olika forskningsområden och omsätter dagligen en miljardindustri. Många människor förknippar ordet musik med toner, rytmer, noter och instrument av olika slag som ofta ackompanjeras med någon form av sång. Detta allmänna med ändå specifika ämne betyder dessutom olika saker för olika människor beroende på vad man associerar det med. Detta svårdefinierade begrepp har dessutom…

Läs mer