Musik är bra för hälsan

Många människor vet instinktivt att musik påverkar dem på olika sätt. De olika stämningar som musikaliska kompositioner slår an hos oss verkar harmonisera med hjärnans olika frekvenser och känslolägen. De belöningssystem eller varningsklockor som aktiveras beror på hur musiken är utformad. En del forskare och professor menar att musiken är klart underutnyttjad som läkekonst och att detta är ett område som det blir mer och mer intressant att utforska på det…

Läs mer

Om olika musikinstrument

Det finns en mängd olika musikinstrument att välja bland för den som vill lära sig spela. De flesta människor är bekanta med en hel del av dessa. Populära och vanligt förekommande instrument som står att finna i många svenska hem är till exempel gitarr, piano, flöjt och trummor. Ett och annat munspel eller dragspel förekommer också. Rent musikvetenskapligt så indelas musikinstrument bland annat i olika familjer som bäst kan förstås…

Läs mer

Allmänt om musikgenrer

De flesta människor känner till att det finns olika musikstilar men det som avgör vilken sorts musik man tycker om är väldigt individuellt. Musik är på många sätt en tacksam konstform då den inkluderar människor från alla samhällsskikt och är så mångfacetterad att det finns något för alla. Den klassiska indelningen av musikgenrer delar in ämnet i tre kategorier; klassisk musik, populärmusik och folkmusik. Dessa kategorier innefattar sedan majoriteten alla…

Läs mer

Vad är musik?

Det är en fråga som inte helt enkelt låter sig besvaras. Begreppet musik innefattar en myriad olika forskningsområden och omsätter dagligen en miljardindustri. Många människor förknippar ordet musik med toner, rytmer, noter och instrument av olika slag som ofta ackompanjeras med någon form av sång. Detta allmänna med ändå specifika ämne betyder dessutom olika saker för olika människor beroende på vad man associerar det med. Detta svårdefinierade begrepp har dessutom…

Läs mer