De flesta människor känner till att det finns olika musikstilar men det som avgör vilken sorts musik man tycker om är väldigt individuellt. Musik är på många sätt en tacksam konstform då den inkluderar människor från alla samhällsskikt och är så mångfacetterad att det finns något för alla. Den klassiska indelningen av musikgenrer delar in ämnet i tre kategorier; klassisk musik, populärmusik och folkmusik. Dessa kategorier innefattar sedan majoriteten alla kända musikstilar världen över. Gränserna mellan dessa olika musikgenrer kan ofta vara flytande och de inspireras ibland av varandra och de blir också tydligare när de ställs mot varandra.

Klassisk musik

Klassisk musik eller konstmusik som den också kallas anspelar på kulturarv och innefattar musik som har ett erkänt bestående konstnärligt och kulturellt värde. Denna typ av musik är ofta komponerad av skolade och bildade musikaliska genier som till exempel olika typer av kyrkomusik, symfonier och operor. Denna musikgenre tillhör vårt kulturella arv på så sätt att den inte är föränderlig utan en del av den bestående musikhistorien. Denna information förs vidare i skolorna och det är få människor som inte känner till vem Mozart eller Bach är.

Populärmusik

Populärmusik anspelar helt enkelt på den musik som är populär för tillfället och den typ av musik som vänder sig till en bredare publik. Denna kategori innefattar dagens nutida och samtida musik och det är också en genre som är populär bland unga. Begreppet “pop” har sitt ursprung i 1960-talets USA och den tidens växande ungdomskultur. Exempel på populärmusik är bland annat hiphop, rap och rock.

Folkmusik

Folkmusik är musik som traderats muntligen och som inte har skrivits ned. Precis som begreppet antyder innefattas olika länders och kulturers särpräglade musik. Den är ofta också intimt förknippad med folkdansen. Exempel på folkmusik är irländsk folkmusik, svensk folkmusik med flera.

Musikhistoriker, musikvetare och musikforskare är i allmänhet inte överens när det gäller indelning av musik i olika genrer eftersom etiketter antingen inkluderar, utesluter eller förenklar begreppen de försöker förklara. Musikgenrer inspireras dessutom ofta av varandra genom att härma, kopiera och blanda. På så sätt utvecklas nya stilar alltefter tycke, smak och kontext. Musik präglas av både arv och miljö. Samtidigt är begreppet i sig en enda levande genre vars syfte är att experimentera och ständigt förnyas i takt med utveckling av nya instrument och ny teknik.